KVKK Uyum

BURSA KVKK Uyum Danışmanlık Hizmetleri

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU NEDİR ?

 

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren ve 07.04.2018 tarihinde küçük büyük ölçek farketmeksizin tüm şirketleri kapsamına alan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki usul ve esaslara göre fazladan bilgi, belge alınmaması ve kişisel verilerin korunması zorunluluk haline gelmiş ve şirketler bünyesindeki tüm departmanların bu kanun hakkında bilgi sahibi olması ehemmiyet arz etmektedir.

 

 BURSA

Şirketlerin bu kanun kapsamında uyumlaştırma yapıp yapmadığı hususunda Re’sen denetleme yetkisi olan “Kişisel Veri Koruma Kurulu” kurulmuştur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki usul ve esaslara uyum sağlamayan şirketler için ise (Tüzel Kişi Sorumlu-İmza Sirkülerinde yer alan Tüm Yönetim) hapis ve para cezaları söz konusudur.Verinin kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması ve yok edilmesi ile ilgili yasaya uymamanın cezası 1-6 yıl arası hapis, kanunda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin karşılığı ise 5.000 TL -1.000.000 TL arası para cezası olabilmektedir. Şirketlerin bir an önce kanuna uyum ile ilgili çalışmalarını tamamlamaları ve kurumsal farkındalık yaratmaları için eğitim almaları gerekmektedir.

 

BAMER Danışmanlık olarak alanında uzman bilgi teknojileri uzmanları, hukukçuları ve süreç analistleri ile sizlere kanuna uyum kapsamında destek olmaktayız.

 

BAMER OLARAK BU SÜREÇTE NELER YAPIYORUZ ?

 

1- Kanun kapsamında şirket bünyesindeki tüm departmanların süreç analizi yapılarak, veri envanteri çıkarılmakta.

 

2- Kişisel Verilerin Sınıflandırılması

 

3- Veri İşleme Süreçlerinin Uyumlandırılması

 

4-Veri Aktarım Süreçlerinin Uyumlandırılması

 

5- Sözleşmelerin Güncellenmesi

 

6-Başvuru ,şikayet , itiraz süreçlerinin oluşturulması /uyumlandırılması

 

7- Açık Rıza ve Aydınlatma metinlerinin oluşturulması

 

8- Kurum KVKK Politikası ve Bilgi Güvenliği Politikisanın oluşturulması

 

9-Veri imhasının kanunun öngördüğü şekliyle gerçekleştirilmesi

 

10- Kurum içi KVKK farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi

 

 

Tıkla & Ara